Pozemkový spolek Krušnohoří

V letošním roce jsme realizovali tyto hlavní směry naší činnosti:

1) Programy na údržbu pronajatých pozemků šetrnými metodami, a to ručním kosením, pastvou ovcí a sekáním malou mechanizací.

2) Programy  se zaměřením na ochranu "Motýlích pastvin" a hnízdišť pro čmeláky

3) Programy EVVO pro školní mládež

4) Získávání dalších pozemků v okolí

5) Ochrana místní památky - Kamenný kříž

6) Zajištění finanční podpory    

7) Registrace hospodářství dle platných zákonů  a nákup základního stáda ovcí

Podobnosti k jednotlivým směrům a úspěšnost je popsána v jiné části tohoto webu  

 

 

Pozemkový spolek Krušnohoří

"Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP."  

Vlastní kosení 2015

Fotogalerie: Pozemkový spolek Krušnohoří

Kosení-052015-studenti školy Humanitas Litvínov

Vlastní pasení Motýlích luk a pastvin

Akce Kříž v obci Klíny

Základ vlastního stáda ovcí 2015

Pozemkový spolek Krušnohoří-pozemky

18.12.2015 07:42
Od loňského roku jsme vedli jednání s Krajským úřadem o pronájmu-koupi části pozemku u silnice na hranice se SRN. Jednalo se o cca 800 metrů původní komunikace, na které se dnes nachází trvalý travní porost. Původním záměrem bylo zde vysazení malé aleje stromů jako větrolamů a pro možný odpočinek...
18.12.2015 07:38
V letošním roce došlo v rámci restitučního vyrovnání s církvemi k vydání pozemku bývalého hřbitova oprávněnému vlastníkovi, a to Náboženské Matici Praha. V dnešní době se jedná o trvalý travní porost. Zde jsme na jaře letošního roku písemně nabídli vlastníkovi jeho pronájem za účelem šetrné...
18.12.2015 07:34
Dne 19.12.2015 bude jednat zastupitelstvo obce Klíny o naší žádosti o  odkup pozemku pod tímto křížem. Tento krok je důležitý pro další jednání s případnými donátory či jinými společnostmi za účelem získání financí na jeho opravu. Další informace je možno sledovat na webu www.kliny.eu -...
18.12.2015 07:22
V letošním roce vedeme několik jednání se Státním pozemkovým úřadem o "zbytkových" neudržovaných pozemcích v lokalitě. Mnoho pozemků je dle příslušných referentů pronajato, ale není ze strany nájemců jakkoliv udržováno. Informace o nájemcích se nám z tohoto úřadu nedaří získávat, ale máme dohodnuto...
18.12.2015 07:13
V letošním roce se nám podařil uzavřít právní vztah k pozemku o rozloze cca 900 m2. Jedná se o pozůstatky bývalého statku v lokalitě NATURA 2000. V současné době se zde nachází skládka komunálního odpadu o okolních domů, kterou v rámci naší činnosti již několik let postupně uklízíme. S...
18.12.2015 06:49
  V letošním roce se nám podařilo přesvědčit zástupce obce Nová Ves v Horách o vhodnosti spolupráce s naším PS Krušnohoří. Výsledkem je zveřejnění záměru k pronájmu částečně podmáčeného pozemku o velikosti cca 4,8 ha v obci Mníšek. Pozemek se nachází v lokalitě NATURA 2000 a díky...

Kontakt

ZO ČSOP 39/02 Klíny Klíny 19, 436 01 Krušné hory csop.kliny(zavináč)seznam.cz